Klimatyzacja i wentylacja

Klimatyzacja jest to proces pozwalający na utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu, czyli nadanie powietrzu wymaganych parametrów takich jak temperatura, wilgotność, odpowiednia czystość. Klimatyzację można nazwać procesem uzdatniania powietrza wewnętrznego.

W klimatyzatorach działających w funkcji chodzenia nadmiar ciepła absorbowany jest przez czynnik chłodniczy krążący w układzie.

Wybór klimatyzatora należy pozostawić doświadczonemu instalatorowi. Zły, niewłaściwy dobór naraża na straty materialne spowodowane przewymiarowaniem lub nadmiernym zużyciem sprężarki klimatyzatora w przypadku doboru zbyt małej mocy.

Aby klimatyzacja działała w sposób zadowalający należy sprawić uwarunkowania takie jak: powierzchnia, nasłonecznienie, ilość okien i drzwi, ilość osób przebywających w pomieszczeniu, źródeł energii cieplnej.

Wentylacja jest kluczowym procesem dla zapewnienia komfortu i zdrowia osób przebywających w budynku. Producenci oferują szeroką gamę urządzeń zapewniających właściwą pracę wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

 

Klimatyzacja i wentylacja