Instalacje gazowe

W instalacjach gazowych stosuje się:

  • rury twarde z miedzi o grubości ścianki nie mniejszej niż 1 mm, łączone poprzez lutowanie twarde, zaprasowywanie z wykorzystaniem kształtek miedzianych.
  • rury stalowe: bez szwu lub przewodowe ze szwem łączone przez spawanie lub łącznikami gwintowanymi

Przewody wykonane ze stali mogą być zastosowane zarówno w instalacji zewnętrznej (wówczas można użyć tylko połączeń spawanych), jak i wewnętrznej (można wykonać przyłącze stalowe). W przypadku miedzi niedozwolone jest stosowanie jej do przewodów zewnętrznych.

 

Instalacje gazowe