Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne działają na zasadzie grawitacji – ścieki spływają w nich same pod własnym ciężarem, a także mogą być przepompowywane mechanicznie. Aby jednak instalacja kanalizacyjna działała prawidłowo, muszą być spełnione pewne zasady jej montażu.

Przewody kanalizacyjne powinny być układane z odpowiednim spadkiem w kierunku odpływu ścieków. Przyjmuje się, że minimalny spadek dla rur wynosi zwykle 1,5 – 3%.
Swoim Klientom oferujemy zarówno założenie nowej jak również naprawę uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacyjne