Instalacje grzejnikowe

Centralne ogrzewanie wodne i instalacje grzejnikowe

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne centralne ogrzewanie wodne przy użyciu grzejników. Metoda ta ma szereg zalet ale także wad w stosunku do ogrzewania podłogowego.

Moc grzejników instalowanych w budynkach uzależniona jest od miejsca usytuowania grzejników, przeznaczenia pomieszczeń (wymaganej temperatury), parametrów instalacji, temperatury wody zasilającej, wody powrotnej oraz od strat ciepła przez ściany i okna.

Jeśli chcą Państwo założyć instalację, bądź uległa ona awarii zachęcam do kontaktu.

 

Centralne ogrzewanie