Odwadnianie terenu

Igłofiltry to elementy systemów zaprojektowanych do obniżania poziomu wód gruntowych – tzw. instalacji igłofiltrowych/zestawów igłofiltrowych. Instalację igłofiltrową, można określić jako zestaw akcesoriów, który pozwala wykorzystaniu agregatu pompowego odprowadzenie wody z gruntu i na tymczasowe obniżenie jej poziomu. Igłofiltry mają zastosowanie przede wszystkim przy pracach związanych z osuszaniem wykopów budowlanych, a także różnego rodzaju robotach inżynieryjnych.

Na instalację igłofiltrową składają się z reguły igłofiltry, kolektory ssące, łączniki elastyczne, kolana, korki, uszczelki a także osprzęt do wpłukiwania. Aby ten system igłofiltrowy mógł funkcjonować, musi być podłączony do igłofiltrowego agregatu pompowego – czyli pompy pozwalającej z jednej strony na transfer cieczy, z drugiej wytworzenie podciśnienia i ewakuację powietrza.

Pompy igłofiltrowe, agregaty pompowe do igłofiltrów

Aby system igłofiltrowy, mógł funkcjonować niezbędne jest wykorzystanie agregatu pompowego, który będzie w stanie generować podciśnienie, ewakuować zarówno wodę jak i powietrze, pracując tak długo, jak długo jest wymagane obniżenie lustra wody gruntowej. Stosowanych jest kilka typów konstrukcji igłofiltrowych agregatów pompowych – przede wszystkim w tym zakresie wyróżnia się pompy wirowe ze wspomaganiem próżniowym, pompy tłokowe, igłofiltrowe pompy membranowe a ze starszych typów agregaty pompowe strumieniowe do igłofiltrów. Pompy mogą posiadać napęd spalinowy, jak i elektryczny. W przypadku pomp spalinowych, coraz częściej klienci nabywają wyciszone pompy igłofiltrowe.

 

Źródło: http://www.klaudia.eu/iglofiltry/iglofiltry-zastosowanie-i-idea-funkcjonowania/